Бесплатна достава преко 3000 динара
Додатних 5% на 3 или више књига
Претрага
Close this search box.

Испорука и повраћај

Самостална агенција за издавање публикација и маркетинг ГАНЕША КЛУБ (www.ganesaklub.rs) (у даљем тексту „Ганеша клуб (www.ganesaklub.rs)“) има уговор са поштанским оператером DExpress, путем кога потрошач може, у случају рекламације због несаобразности, да пошаље робу о трошку трговца. (Члан 26. ставка 7.)

Ганеша клуб (www.ganesaklub.rs) нуди следеће начине испоруке:

DExpress

Курирска служба ће два пута покушати да испоручи пошиљку због чега ће вас други пут контактирати телефоном на број који сте оставили приликом регистрације како бисте договорили ново време испоруке. Рок испоруке 2-5 радних дана.

Курирска служба испоручује пошиљке до адресе коју сте навели у поруџбеници. Трошкови испоруке приказани су на сајту пре закључења поруџбине.

До одступања и продужења рока доставе може доћи уколико прималац није на адреси код првог покушаја испоруке, лоших временских услова или свих осталих непредвиђених ситуација у транспорту на које превозник или продавац није могао да утиче.

Испорука за иностранство

Ганеша клуб (www.ganesaklub.rs) не врши испоруку књига ван Републике Србије.

Непреузимање пошиљке која је поручена и послата

Уколико нам се врати неиспоручена пошиљка, приликом следећег поручивања куповину можете извршити само по претходној уплати уз увећање рачуна за претходне трошкове двоструког износа поштарине и плаћања поштарине за ту куповину.

Рокови испоруке:

Ако купац из било ког разлога не преузме поруџбину, Ганеша клуб задржавају право наплате укупних трошкова транспорта и повраћаја пошиљке.

Рекламације за производе испоручене у Србији се могу поднети искључиво у случају када је испоручени производ оштећен, некомплетан или не одговара спецификацији наруџбине. Рекламацију можете извршити телефоном, поштанским писмом или мејлом.

Подаци за контакт налазе се на главној страници сајта, footer-у и контакт страници. У случају да је рекламација купца на купљени производ оправдана и да се продавац и купац не могу другачије договорити купац може да врати производ, док ће наша продавница извршити повраћај новца на текући рачун купца.

Право на одустајање

Према Закону о заштити потрошача (Службени гласник РС, бр. 62/2014) куповина преко наше продајне интернет странице https://ganesaklub.rs/ сматра се продајом на даљину.

Закон за случај продаје на даљину установљава право купца, који се сматра потрошачем (физичко лице које производ купује ради намирења својих индивидуалних потреба, а не ради обављања професионалне делатности), да одустане од уговора у року од 14 дана од дана када му је производ предат. Приликом одустанка купац може, али не мора да наведе разлоге због којих одустаје.

Изјава о одустанку од уговора производи правно дејство од дана када је послата трговцу.

Захтев за одустанак од куповине купац подноси писменим путем слањем емаила на ganesa.sajt@gmail.com или ganesa.sajt@gmail.com.

У случају одустанка од уговора, потрошач има право на повраћај новца или на замену за други производ. Новац се купцу враћа по пријему производа а након што се утврди да је производ неоштећен и исправан.

Купац је дужан да производ врати без одлагања, а најкасније у року од 14 дана од дана када је послао захтев/образац за одустанак. По истеку рока од 14 дана од дана производ се више не може вратити.

Приликом повраћаја робу обавезно је вратити у исправном, некоришћеном стању и оригинално неоштећеном паковању, при чему се мора приложити и оригинални рачун/фактура.

По пријему производа, утврдиће се да ли је производ исправан и неоштећен. Купац одговара за неисправност или оштећење производа који су резултат неадекватног руковања производом, тј. купац је искључиво одговоран за умањену вредност производа која настане као последица руковања робом на начин који није адекватан, односно превазилази оно што је неопходно да би се установили његова природа, карактеристике и функционалност. Уколико се утврди да је наступила неисправност или оштећење производа кривицом купца, одбиће се повраћај средстава и производ ће му бити враћен на његов трошак.

Трговац је дужан да потрошачу без одлагања врати износ који је потрошач платио по основу уговора, а најкасније у року од 14 дана од дана пријема изјаве о одустанку, а након пријема производа.

Трошкове враћања робе и новца сноси купац, сем у случајевима када купац добије неисправан или погрешан артикал.

Враћање робе врши се искључиво преко одговарајуће курирске службе.

Линкове за преузимање обрасца за одустанак од уговора и уговор о продаји на даљину можете пронаћи на следећим линковима: образац за одустанак од уговора, уговор о продаји на даљину.