Бесплатна достава преко 3000 динара
Додатних 5% на 3 или више књига
Претрага
Close this search box.

Услови коришћења

Услови коришћења и правила садржана у овом документу се односе на све посетиоце и кориснике сајта Ганеша клуба (www.ganesaklub.rs).

Ганеша клуб (www.ganesaklub.rs) сајт је у власништву фирме Самостална агенција за издавање публикација и маркетинг ГАНЕША КЛУБ са матичним бројем 55252955 и седиштем у Булевару Михајла Пупина 10ж, 11070 Нови Београд. Коришћењем сајта, прихватате и слажете се са свим правилима и условима, који с времена на време могу бити измењени и објављени овде без претходног обавештавања. Потребно је да ову страницу посећујете периодично.

Садржај сајта и информације о ауторским правима

Слажете се да нећете репродуковати, дистрибуирати, продавати, препродавати, трговати или експлоатисати у било које комерцијалне сврхе садржај овог сајта.

Слажете се да се нећете мешати или пореметити услуге сајта, сигурносни систем сајта или садржај сајта.

Молимо постарајте се да, пре него што извршите поручивање, проверите све спецификације и компатибилност производа, посећивањем странице сајта произвођача.

Администратори сајта Ганеша клуба (www.ganesaklub.rs) константно раде на одржавању тачности информација приказаним на сајту. Међутим, сајт не може да гарантује да су сви описи или други садржаји сајта потпуно тачни, комплетни, и без грешака. Имајте у виду да су фотографије постављене у информационе сврхе и да оне могу приказивати одређене додатке производа који нису укључени у стандардни пакет продаје.

Ваш налог

Коришћењем сајта или одређених делова сајта захтева креирање корисничког налога. Уколико користите овај сајт, Ви сте одговорни за одржавање заштите и приватности Вашег налога и лозинке и приступа Вашем рачунару, и прихватате одговорност за све активности које се врше под Вашим налогом и лозинком. Уколико посумњате у сигурност Вашег налога, молимо да обавестите администраторе сајта што пре могуће. Ганеша клуб (www.ganesaklub.rs) није одговоран за било коју штету која може да се деси од неауторизованог приступа Вашем налогу.

Ограничења одговорности

Сајт и компанија која управља сајтом не може бити одговорна за учешће у било каквој директној, индиректној, инцидентној, специјалној, значајној или казненој штети од коришћења овог сајта или других хиперлинкованих сајтова укључујући, без ограничења, изгубљени профит или приход, трошкове замене, прекид пословања, губитак података или штету која је резултат ослањања на презентоване информације.

Доступност сајта

Ганеша клуб (www.ganesaklub.rs) задржава право да прекине, обустави, измени или суспендује, привремено или заувек, било који аспекат сајта, укључујући доступност функција сајта, у било које време без претходног обавештења. Слажете се да Ганеша клуб (www.ganesaklub.rs) није одговоран Вама или некој трећој страни за било коју модификацију, суспендовање или прекид сајта.

Изјава о конверзији

Сва плаћања биће извршена у локалној валути Републике Србије – динар (РСД). За информативни приказ цена у другим валутама користи се средњи курс НБС. Износ за који ће бити задужена Ваша платна картица биће изражен у Вашој локалној валути кроз конверзију у исту по курсу који користе картичарске организације, а који нама у тренутку трансакције не може бити познат. Као резултат ове конверзије постоји могућност незнатне разлике од оригиналне цене наведене на нашем сајту. Хвала Вам на разумевању.

All payments will be processed in the Serbian currency – dinars (RSD). The amount from your credit card statement will be charged or obtained through the conversion of the price from euros to Serbian dinars at the current exchange rate of Banca Intesa. When processing your credit card payment, the same amount will be converted into your local currency at the rate set by the credit card association. As a result of this conversion, there may be a slight difference compared to the original price listed on our website.

Заштита приватности корисника

У име Ганеша клуба (www.ganesaklub.rs) обавезујемо се да ћемо чувати приватност свих наших купаца. Прикупљамо само неопходне, основне податке о купцима/корисницима и податке неопходне за пословање и информисање корисника у складу са добрим пословним обичајима и у циљу пружања квалитетне услуге. Сви подаци о корисницима/купцима се строго чувају и доступни су само запосленима којима су ти подаци нужни за обављање посла. Сви наши запослени одговорни су за поштовање начела заштите приватности.

Заштита поверљивих подата о трансакцији

Приликом плаћања картицом путем Интернета унос података о картици се врши на заштићеној страници Банке, а пренос преко Интернета у заштићеној (криптованој) форми коришћењем SSL протокола и PKI система као тренутно најсавременије криптографске технологије.

Сигурност података приликом куповине гарантује процесор платних картица, Банка Интеса АД Београд и ЕМС д.о.о. Београд. Комплетни процес наплате се обавља на страницама банке. Нити једног тренутка подаци о платној картици нису доступни нашем систему.

Испорука и повраћај

Ганеша клуб (www.ganesaklub.rs) има уговор са поштанским оператером DExpress, путем кога потрошач може, у случају рекламације због несаобразности, да пошаље робу о трошку трговца. (Члан 26. ставка 7.)

Ганеша клуб (www.ganesaklub.rs) нуди следеће начине испоруке:

DExpress

Курирска служба ће два пута покушати да испоручи пошиљку због чега ће вас други пут контактирати телефоном на број који сте оставили приликом регистрације како бисте договорили ново време испоруке. Рок испоруке 2-5 радних дана.

Курирске службе испоручују пошиљке до адресе коју сте навели у поруџбеници. Трошкови испоруке за приказани су на сајту пре закључења поруџбине.

До одступања и продужења рока доставе може доћи уколико прималац није на адреси код првог покушаја испоруке, лоших временских услова или свих осталих непредвиђених ситуација у транспорту на које превозник или продавац није могао да утиче.

Испорука за иностранство

Ганеша клуб (www.ganesaklub.rs) не врши испоруку књига ван Републике Србије.

Политика рекламација

Рекламације за производе испоручене у иностранство се могу поднети искључиво у случају када је испоручени производ оштећен, некомплетан или не одговара спецификацији наруџбине. Рекламацију можете извршити телефоном, поштанским писмом или мејлом. Подаци за контакт налазе се на страници Контакт.

У случају да је рекламација купца на купљени производ оправдана и да се продавац и купац не могу другачије договорити купац може да врати производ, док ће наша продавница извршити повраћај новца

У случају повраћаја средстава Купцу који је робу платио неком од платних картица, делимично или у целости, Ганеша клуб (www.ganesaklub.rs) је у обавези да повраћај изврше искључиво преко VISA, EC/MC, Maestro и других електронских метода плаћања, што значи да ће банка на захтев продавца обавити повраћај средстава искључиво на рачун корисника картице.

Купац не може ни у ком случају, ни под којим условима, захтевати повраћај средстава у готовини за трансакцију извршену коришћењем неке од платних картица..

Куповином на сајту Ганеша клуб (www.ganesaklub.rs) купац даје своју сагласност да се фискални рачун испоручи у електронској форми на мејл адресу која је унета приликом куповине.

Рекламације за производе испоручене у Србији се могу поднети искључиво у случају када је испоручени производ оштећен, некомплетан или не одговара спецификацији наруџбине. Рекламацију можете извршити телефоном, поштанским писмом или мејлом.

Подаци за контакт налазе се на главној страници сајта. У случају да је рекламација купца на купљени производ оправдана и да се продавац и купац не могу другачије договорити купац може да врати производ, док ће наша продавница извршити повраћај новца на текући рачун купца.

Изузеци од права на одустанак од уговора

Члан 36.

Потрошач нема право да одустане од уговора у случају:

1) пружања услуга, након што је услуга у потпуности извршена, ако је пружање услуге почело након изричите претходне сагласности потрошача и уз његову потврду да зна да губи право на одустанак од уговора када трговац у потпуности изврши уговор;

2) испоруке робе или пружања услуга чија цена зависи од промена на финансијском тржишту на које трговац не може да утиче и које могу настати у току рока за одустанак;

3) испоруке робе произведене према посебним захтевима потрошача или јасно персонализоване;

4) испоруке робе која је подложна погоршању квалитета или има кратак рок трајања;

5) испоруке запечаћене робе која се не може вратити због заштите здравља или хигијенских разлога и која је отпечаћена након испоруке;

6) испоруке робе која се, након испоруке, због своје природе неодвојиво меша са другом робом;

7) испоруке алкохолних пића чија је цена договорена у време закључивања уговора о продаји и чија се испорука може извршити тек након 30 дана од дана закључења уговора, а чија стварна цена зависи од промена цена на тржишту на које трговац не може да утиче;

8) уговора којима потрошач изричито захтева посету од стране трговца у циљу спровођења хитних поправки или одржавања; уколико приликом ове посете трговац пружи и друге услуге осим оних које је потрошач конкретно захтевао или достави другу робу осим делова за замену који су неопходни за одржавање или извршење поправке, право на одустанак од уговора се односи на ове допунске услуге или робу;

9) испоруке запечаћених аудио, видео записа или рачунарског софтвера, који су отпечаћени након испоруке;

10) испоруке новина, периодичних издања или часописа осим претплатничких уговора за испоруку ових издања;

11) уговора закључених на јавној аукцији;

12) пружања смештаја који није у стамбене сврхе, транспорта робе, услуга изнајмљивања аутомобила, услуга припреме и достављања хране или услуга повезаних са слободним активностима уколико уговор предвиђа конкретни рок или период извршења;

13) испоруке дигиталног садржаја који није испоручен на трајном носачу записа ако је извршење започело после претходне изричите сагласности потрошача и његове потврде да зна да на тај начин губи право на одуста

Обавештење о праву на решавање потрошачког спора вансудским путем

,,Уколико рекламација потрошача буде одбијена, потрошач има могућност да у року од годину дана од изјављивања рекламације покрене вансудски поступак решавања потрошачког спора пред надлежним телом, именованим од стране Министарства унутрашње и спољне трговине у складу са Законом о заштити потрошача.

Потрошач се обраћа на адресу ,,Информатичке платформе за вансудско решавање потрошачких спорова https://vansudsko.mtt.gov.rs/ након чега се предлог за покретање вансудског поступка доставља трговцу, који има 15 дана да се изјасни да ли признаје или оспорава предлог потрошача.

На основу чл. 151. ст. 2. Закона о заштити потрошача, трговац је обавезан да учествује у вансудском решавању потрошачког спора”.

Уколико имате питања у вези са Условима коришћења, молимо да нас контактирате користећи контакт формулар на ganesa.sajt@gmail.com